Uitwatering-Haven-Scheveningen

Data Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is dagelijks bezig met de inwinning van data over allerlei onderwerpen: infrastructuur, waterhuishouding, bodem, hoogte, diepte, energie en ecologie. Met deze data zorgen we voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Rijkswaterstaat maakt deze data voor een groot deel openbaar toegankelijk. Iedereen is vrij deze open data in te zien en zonder bronvermelding te gebruiken. Deze website legt uit waar data is te vinden en hoe de data is te gebruiken. Waar waterdata is te vinden en hoe deze is te gebruiken leggen we uit op Waterdata.

Meldingen en/of storingen

Automatisch op de hoogte van meldingen en/of storingen?