Uitleg over het gebruiken van data

Onze data bieden wij in verschillende vormen aan. Omdat het gebruik soms ingewikkeld kan zijn, bieden wij hier wat extra handvatten. Voor het bekijken van de data in een kaart is de kaartweergave van het Dataregister van Rijkswaterstaat geschikt. Klik onder 'Downloads, views en links' op de knop 'Bekijk op de kaart'. Voor meer geavanceerde vormen van gebruik, leest u hieronder verder.

Inleiding

Voordat u gaat zoeken naar data is het belangrijk om te weten in welke vorm Rijkswaterstaat haar data aanbiedt. Veel data bieden we aan via webservices. Deze zijn gemakkelijk te bekijken en te bevragen. Daarnaast bieden we downloads aan. Op deze pagina worden de belangrijkste voor- en nadelen van de verschillende typen webservices en downloadservices uitgelegd, zodat u kunt kiezen waarmee u wilt werken.

Wat zijn webservices?

Een webservice is een communicatiemiddel voor het internet. Webservices worden bijvoorbeeld gebruikt wanneer uw systeem met dat van Rijkswaterstaat in contact staat. Om informatie uit te kunnen wisselen moeten de systemen dezelfde taal spreken. Een webservice voorziet hierin door een overeenkomst tussen het bestandsformaat, de structuur van de data en de functionaliteit te waarborgen.

Bij een aanvraag van data via een webservice wordt de data zelf niet op uw systeem opgeslagen, zoals dat bij een download gebeurt. De webservice is een technologie die steeds verbinding zoekt met het computersysteem dat de opgevraagde data aanbiedt, wat betekent dat het inzien van data snel gaat en dat de getoonde informatie altijd actueel is. Werkt Rijkswaterstaat haar data bij naar een nieuwe situatie, dan haalt de gekoppelde webservice de gegevens die de gebruiker krijgt te zien direct op uit deze actuele data.

Verschillende soorten webservices

Er bestaan verschillende typen webservices. Hier lichten we twee typen toe: de mapservice en de featureservice.

Mapservices

Voor het bekijken van data volstaat een zogeheten mapservice waarmee een 'kaart' is te bekijken, een legenda kan worden geraadpleegd en in veel gevallen de eigenschappen (attributen) van delen (objecten) van de kaart zijn op te vragen. Om de mapservices te bekijken is in het dataregister een kaartprogramma beschikbaar. Een mapservice kunt u ook in een eigen GIS-applicatie gebruiken. GIS is een afkorting voor Geografisch Informatiesysteem en is een koepelterm voor alle software die helpt bij de organisatie en de weergave van geografische data.

Van de webservices van het type mapservice bieden we twee vormen aan: de Web Map Service (wms) en de ArcGIS Mapservice. De wms is een open standaard onder beheer van het Open Geospatial Consortium (OGC), wat onder meer betekent dat deze eenvoudig te gebruiken is in de meeste GIS-applicaties, waarvan gratis exemplaren online beschikbaar zijn. De ArcGIS Mapservice heeft vergelijkbare functies, maar is alleen aan te raden voor gebruikers van betaalde software van de firma ESRI.

Featureservices

Terwijl in de mapservice nadruk ligt op de kartografische visualisatie van de data en specifieke gegevens enkel per geografisch punt op de kaart zijn op te vragen, biedt de featureservice de mogelijkheid om grote hoeveelheden data te raadplegen of te analyseren. De featureservice maakt onderliggende data volledig inzichtelijk. Deze data zijn in een tabel te bekijken en het is mogelijk berekeningen en data-analyses te maken in bijvoorbeeld een GIS-applicatie.

Ook van het type featureservice bieden we twee vormen aan: de Web Feature Service (wfs) en de ArcGIS Featureservice. Net als voor de webservices geldt hier het onderscheid dat de wfs een open standaard is van OGC en de ArcGIS Featureservice een specifiek product is, bedoeld voor gebruik met de software van ESRI. Een verschil tussen de twee featureservices is dat de wfs nauwelijks opgemaakt is, terwijl de ArcGIS Featureservice wel opgemaakt is.

Webservices samengevat

Voor een eenvoudig overzicht van de data zijn de mapservices aan te raden. Voor meer diepgaande inspectie of analyse zijn de featureservices aan te raden. Om het kiezen van de juiste map- of featureservice kunt u het best bekijken welke software u tot uw beschikking heeft. Beschikt u over ESRI-software, dan zijn de ArcGIS Mapservice en ArcGIS Featureservice aan te bevelen, gebruikt u andere software, dan verdienen wms en wfs aanbeveling.

Meer informatie over (het gebruik van) OGC-services voor ontwikkelaars is te vinden via het Nationaal georegister, via de GitHub-documentatie van Publieke Dienstverlening op de Kaart, via de Geospatial Data Abstraction Library, en via OGC.
Voor ontwikkelaars voor JSON-services van watergegevens,  zie Waterdata over de WaterWebservices.

Rijkswaterstaat streeft ernaar al haar open data via zowel OGC-services als ArcGIS-services aan te bieden. Toch is dit tot dusver nog niet voor elke dataset volledig gelukt, waardoor het aanbod kan afhangen van de specifieke dataset. Hebt u hierover vragen, neem dan contact met ons op via Dienstverlening en contact.

Downloads

Als u geen continu verbinding hebt via het web, of als u een grote analyse wilt uitvoeren, kunt u de data downloaden. Dit downloaden maken we mogelijk in diverse formaten. U kunt de downloadlinks uit het dataregister gebruiken. Sommige downloadlinks bieden we ook op fileserver of website aan.

Let wel op dat gedownloade data veroudert zodra u deze hebt opgeslagen, terwijl webservices altijd actueel zijn. Is het belangrijk dat u recente data hebt maar kunt u deze niet altijd online opvragen, dan is het raadzaam regelmatig opnieuw te downloaden en de oude data van uw opslagsysteem te verwijderen.

Beschikbare downloadformaten

We bieden data in verschillende downloadformaten aan. Welk type download beschikbaar is, hangt af van de dataset. Verschillende aangeboden downloadformaten zijn:

  • GML
  • KML
  • CSV
  • SHAPE
  • JSON

U kunt de webservices en downloads vinden via het dataregister van Rijkswaterstaat, via verschillende specifieke websites en een fileserver. Ga voor een overzicht hiervan naar Waar vind ik welke data?

Voor downloaden van hoogtedata die veel als grids zijn opgeslagen is het mogelijk om via een apart request de data als Geotiff te downloaden. Deze download urls plaatsen we niet standaard in de metadata. Een voorbeeld is het volgend request:

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/hoogte_2003/ows?service=WCS&version=2.0.1&request=GetCoverage&coverageid=hoogte_2003:krib_ijssel_2003&format=image/tiff&outputcrs=EPSG:28992&GEOTIFF:COMPRESSION=Deflate
Voor downloaden vectordata in een andere projectie kan volgend request toegevoegd worden  &srsName=epsg:4326 waar de epsgcode staat voor projectie. Deze kan gevonden worden in de getcapablities van de service of googlen op bv. wgs84, etrs, utm e.d. Voorbeeld:

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/grens_cp/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=grens_continentaal_plat&outputFormat=csv &srsName=epsg:4326

Meer informatie