Waterdata

Rijkswaterstaat wint ‘natte’ meetgegevens in voor dagelijks beheer en/of wettelijke verplichtingen. Deze meetgegevens kunnen ook erg waardevol zijn voor gebruikers buiten Rijkswaterstaat. Er worden een drietal methodes toegelicht om deze gegevens te ontsluiten. Het doel van deze pagina is om meer uitleg te geven over deze ontsluitingsmethodes en de te ontvangen gegevens. Onder Updates worden daarnaast wijzigingen en storingen bekend gemaakt.

Waterinfo

Op Waterinfo.rws.nl vindt u actuele, verwachte én historische meetgegevens over de rijkswateren. Deze watergegevens kunt u bekijken op een kaart en vervolgens weergeven in een tabel of een grafiek. U kunt de gegevens daarna ook opslaan door ze te exporteren.

Publiek

De gegevens voor het publiek hebben over het algemeen een kleurcode met extra duiding. Deze publieksgegevens gaan maximaal 28 dagen terug en 2 dagen vooruit.

Expert

De gegevens voor de experts op de kaart zijn zonder kleurcodering en de grafieken worden zonder grenswaarden weergegeven. Het is mogelijk om maximaal 3 willekeurige parameters op 1 kaart te tonen. Voor de chemische gegevens zijn lange tijdshorizonnen op te vragen.

Verder kunt u voor achtergrondinformatie, biologische, morfologische en projectgegevens terecht op waterinfo-extra.rws.nl

BulkWaarnemingenService

Naast de presentatie van meetgegevens op waterinfo.rws.nl kunt u deze en meer gegevens opvragen via de BulkWaarnemingenService. U geeft uw gewenste gegevens in, waarna deze geautomatiseerd per e-mail naar u toegezonden worden.

Hoe gebruik ik de BulkDownloadService?

 1. Ga naar Waterinfo.rws.nl  en kies voor ‘Download meer data’.
 2. Vink hier de gewenste parameter(s) aan en klik op ‘verder’. 
  Tip; Door ★ te selecteren kunt u uw favoriete parameters opslaan.
 3. Vul de gewenste periode in en kies of u de meetpunten op een kaart wilt selecteren of uit een lijst.
 4. Er worden nu locaties gezocht die aan uw criteria voldoen. Vink de gewenste locaties aan en klik op ‘verder’.
 5. Vul onderaan de pagina uw e-mailadres in en klik op ‘aanvragen’.

Veel locaties? Lange periode?

Wilt u data downloaden van vele locaties of over een lange periode? Splits uw aanvraag dan op in delen. Gebruik onderstaand rekenvoorbeeld om te bepalen of u de aanvraag moet opsplitsten.

De BulkWaarnemingenService kent een maximum van +/-160.000 regels. De parameter waterhoogte bevat bijvoorbeeld een waarneming per 10 minuten. Dat zijn (6x24) 144 resultaten per etmaal, dus (144x365) 52.560 resultaten per jaar. In dit geval kunt u dus de gegevens het beste opvragen per 3 jaar (160.000/52.560=3,04).

Tip; Overweeg om voor data-aanvragen over een langere periode te kiezen voor etmaalgemiddelden (te selecteren als bijvoorbeeld “gemiddelde waterhoogte”). Dit geldt uitsluitend voor;

 • Waterhoogte (Gemiddelde waterhoogte oppervlaktewater tov Normaal Amsterdams Peil in cm)
 • Afvoer (Gemiddelde Debiet Oppervlaktewater m3/s)
 • Watertemperatuur (Gemiddelde Temperatuur in oC)

Fair use;

Bij onredelijk gebruik van deze service kan Rijkswaterstaat genoodzaakt zijn het aantal aanvragen te limiteren. Op deze manier houden we de service en zijn resources voor iedereen beschikbaar. De Servicedesk Data helpt u graag met een passende ontsluitingsmethode.

Soorten data die de BulkDownloadService ontsluit

Per parameter werken verschillende professionals aan het goed aanleveren van de data. Zie ook waterinfo-extra.rws.nl/monitoring/

 • Biologie; Om de ecologische kwaliteit van de rijkswateren in de gaten te houden meten we al vanaf 1992 structureel een groot aantal soorten planten en dieren. Dit betreft de hele voedselketen; van alg tot zeehond. Hiermee voldoen we ook aan internationale verdragen. Deze data kent vaak één meting op één locatie. Daarbij wordt het aantal waarnemingen van een bepaalde soort opgenomen.
 • Chemie; Voor het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) is in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren een chemisch meetnet ingericht. Verschillende internationale rapportages worden op deze data gebaseerd.
 • Waterkwantiteit; Het Landelijk Meetnet Water is een belangrijke bron. Hoogfrequente metingen en lange tijdreeksen maken dit een waardevolle bron van gegevens. Downloadvraag kan snel erg groot worden.
 • Zwemwater; Er zijn in Nederland ongeveer 700 officiële zwemwaterlocaties en hiervan liggen er 232 in rijkswateren. Voor de rijkswateren verzorgt Rijkswaterstaat het waterkwaliteitsbeheer.
 • Zwerfafval; 4 vaste stranden langs de Nederlandse kust worden sinds 2002 viermaal per jaar onderzocht op het voorkomen van afval. Al het aangetroffen afval wordt volgens een internationaal afgestemd protocol geteld en geclassificeerd. De monitoring van de 1 km-stukken strand is in 2016 gestopt, en op de 100 m-stukken strand wordt sindsdien al het afval genoteerd, dus ongeacht de afmeting.
 • Wind; Windsensoren die geplaatst zijn op grote palen van boorplatforms worden dubbel uitgevoerd, het kan namelijk zo zijn dat één van beide sensoren door die meetpaal ‘uit de wind’ staat. Om tot betrouwbare windgegevens te komen is het nodig om de gegevens van twee stations daarom te combineren. Bijvoorbeeld met de regel “Toon windkracht en -richting van sensor die de hoogste windsnelheid meet”. Deze gegevens zijn afkomstig van het KNMI.  Vanwege diens gebruikersovereenkomst zijn enkel actuele gegevens te ontsluiten. Historische gegevens kunt u bij het KNMI opvragen.
 • De distributielaag is constant in ontwikkeling. Houdt deze pagina dus in de gaten voor updates.

Het ontvangen bestand

Het CSV-bestand met uw aangevraagde gegevens is te openen met bijvoorbeeld Excel. Onderaan deze pagina vindt u een uitleg van de attributen van dit bestand.

Webservices

Naast de presentatie van meetgegevens op Waterinfo kunt u deze en meer gegevens geautomatiseerd opvragen via de distributielaag-API’s en geoservices. Deze zijn bijvoorbeeld te gebruiken in webviewers of statistische pakketten.

Via GitHub wordt een korte introductie gegeven in het gebruik van deze API’s; rijkswaterstaat.github.io/wm-ws-dl. Er wordt momenteel gewerkt aan een update van deze introductie. Bij vragen of aanvullingen kunt u contact opnemen. Onderaan deze pagina vindt u daarnaast een uitgebreidere downloadbare documentatie.

Update 30-08-2022: Nieuwe Distributielaag, wijzigingen in data

Vandaag wordt er gepland onderhoud gepleegd aan de WaterWebservices. Er wordt geen downtime verwacht en er zijn geen functionele wijzigingen.

Er heeft een synchronisatie plaatsgevonden met ons langetermijn-opslagsysteem. De hoeveelheid gaten en dubbelingen in de data is hiermee verminderd.

Biologische gegevens uit Aquadesk (Diatomeeën, Fytoplanton en Macroinvertebrates) worden helaas niet meer ontsloten.

De geretourneerde ‘Parameter_wat_omschrijving’ is constant onderhevig aan verbeteringen van de AQUO-standaard. Hierin zijn kleine wijzigingen te verwachten.

Updates 21-7-2022: Verstoring JSON service

Door een storing in onze JSON webservice is deze sinds vannacht tijdelijk niet bereikbaar. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak alvorens deze service te herstarten. Dit heeft ook zijn weerga op de grafieken van Waterinfo. Excuses voor het ongemak.

Updates 09-6-2022: Verstoring JSON service

Vanwege nog onbekende oorzaak reageert de JSON-webservice helaas trager dan u gewend bent. Dit kan leiden tot een timeout of de foutmelding ‘Ophalen database connectie mislukt’. Er wordt momenteel naar een oplossing gezocht. Excuses voor het ongemak.

Update 19-5-2022; WFS- en WMS-webservice hebben een nieuwe URL

Onze webservices zijn constant in beweging. Door een vernieuwing in de infrastructuur (Mapserver naar GeoServer) zijn de urls van onze WFS- en WMS-services conform de RWS url-strategie en gewijzigd naar:

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/hws/wm/wms?request=GetCapabilities

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/hws/wm/wfs?request=GetCapabilities

Via deze service is een uitgebreidere set aan attributen te ontsluiten, waarmee we hopen beter op uw wensen aan te sluiten.

De voorgaande urls (waterwebservices.rijkswaterstaat.nl/...) worden nog minimaal 3 maanden ondersteund.

Downloads

- Uitleg attributen bij BulkWaarnemingenService (pdf, 292 kB)

- GitHub-documentatie van JSON-webservices Rijkswaterstaat waterdata

- Software User Manual Rijkswaterstaat waterwebservices (pdf, 191 kB)