Waterdata

Rijkswaterstaat wint ‘natte’ meetgegevens in voor dagelijks beheer en/of wettelijke verplichtingen. Deze meetgegevens kunnen ook erg waardevol zijn voor gebruikers buiten Rijkswaterstaat. Er worden een drietal methodes toegelicht om deze gegevens te ontsluiten. Onder Updates worden daarnaast wijzigingen en storingen bekend gemaakt. Voor inhoudelijke achtergrondinformatie, zie waterinfo-extra.rws.nl.

Waterinfo

Op Waterinfo.rws.nl vindt u actuele, verwachte én historische meetgegevens over de rijkswateren. Deze watergegevens kunt u bekijken op een kaart en vervolgens weergeven in een tabel of een grafiek. U kunt de gegevens daarna ook opslaan door ze te exporteren.

Kaarten voor Publiek

De gegevens voor het publiek hebben over het algemeen een kleurcode met extra duiding. Deze publieksgegevens gaan maximaal 28 dagen terug en 2 dagen vooruit.

Kaarten voor Experts

De gegevens voor de experts op de kaart zijn zonder kleurcodering en de grafieken worden zonder grenswaarden weergegeven. Het is mogelijk om maximaal 3 willekeurige parameters op 1 kaart te tonen. Voor de chemische gegevens zijn lange tijdshorizonnen op te vragen.

Embedden

Voor het embedden van de kaart op uw eigen site kunnen UI-componenten uitgezet worden. Zie '' - 'Uitleg' voor meer informatie.

Download meer Data

Naast de presentatie van meetgegevens op waterinfo.rws.nl kunt u deze en meer gegevens opvragen via 'Download meer Data'. U geeft uw gewenste gegevens op, waarna deze geautomatiseerd per e-mail naar u toegezonden worden.

Hoe gebruik ik 'Download meer Data'?

 1. Ga naar Waterinfo.rws.nl  en kies voor ‘Download meer data’.
 2. Vink hier de gewenste parameter(s) aan en klik op ‘verder’. 
  Tip; Door ★ te selecteren kunt u uw favoriete parameters opslaan.
 3. Vul de gewenste periode in en kies of u de meetpunten op een kaart wilt selecteren of uit een lijst.
 4. Er worden nu locaties gezocht die aan uw criteria voldoen. Vink de gewenste locaties aan en klik op ‘verder’.
 5. Vul onderaan de pagina uw e-mailadres in en klik op ‘aanvragen’.

Het CSV-bestand met uw aangevraagde gegevens is te openen met bijvoorbeeld Excel. Onderaan deze pagina vindt u een uitleg van de attributen van dit bestand.

Veel locaties? Lange periode?

Wilt u data downloaden van veel locaties of over een lange periode? Splits uw aanvraag dan op in delen. Er geldt een maximum van 160.000 regels. De parameter waterhoogte bevat bijvoorbeeld een waarneming per 10 minuten. Dat zijn (6x24) 144 resultaten per etmaal, dus (144x365) 52.560 resultaten per jaar. In dit geval kunt u dus de gegevens het beste opvragen per 3 jaar (160.000/52.560=3,04).

Tip; Overweeg om voor data-aanvragen over een langere periode te kiezen voor etmaalgemiddelden. Dit geldt uitsluitend voor;

 • Waterhoogte (Gemiddelde waterhoogte oppervlaktewater tov Normaal Amsterdams Peil in cm)
 • Afvoer (Gemiddelde Debiet Oppervlaktewater m3/s)
 • Watertemperatuur (Gemiddelde Temperatuur in oC)

Fair use

Bij onredelijk gebruik van deze service kan Rijkswaterstaat genoodzaakt zijn het aantal aanvragen te limiteren. Op deze manier houden we de service en zijn resources voor iedereen beschikbaar. De Servicedesk Data helpt u graag met een passende ontsluitingsmethode.

WaterWebservices

Naast de presentatie van meetgegevens op Waterinfo kunt u deze en meer gegevens geautomatiseerd opvragen via de WaterWebservices. Door het achterliggende AQUO informatiemodel zijn er tientallen filtermogelijkheden waardoor u direct de data ophaalt die u nodig heeft. De WaterWebservices bestaan uit:

Werkwijze ophalen gegevens

De volgende werkwijze dient als basis voor het ophalen van waarnemingen. U kunt deze stappen uitvoeren in een REST-client. Een hands-on toepassing in Python is terug te vinden op onze Github pagina.

1. Haal de catalogus met beschikbare gegevens op

Deze functie werkt door een aanvraag in te dienen naar de POST-url. Met de body geeft u aan welke meta-informatie u ontvangen wil. Filtering op compartiment (bodem, water, lucht, ..) en grootheid (waterhoogte, temperatuur, ..) is een goede basis.

Body voor https://waterwebservices.rijkswaterstaat.nl/METADATASERVICES_DBO/OphalenCatalogus

{"CatalogusFilter": {"Compartimenten":true, "Grootheden":true}}

Dit resulteert in een JSON respons met de volgende structuur;

 • AquoMetadataLijst; Metadata van metingen
 • LocatieLijst; Locaties waar metingen uitgevoerd zijn
 • AquoMetadataLocatieLijst; Koppeltabel tussen metadata en locaties

2. Kies de gewenste gegevens

Koppel de eerste drie lijsten aan elkaar met behulp van de MessageID’s. U heeft nu een overzicht van wat waar gemeten wordt. Kies een combinatie van locatie, compartiment en grootheid. Voor dit voorbeeld wordt voor de locatie Vlissingen in het compartiment oppervlaktewater de grootheid waterhoogte opgevraagd.

*Afhankelijk van het CatalogusFilter kan het zijn dat niet alle AquoMetadata of Locaties voor komen in de AquoMetadataLocatieLijst.
*Doordat data van verschillende aanbieders samengevoegd wordt, kunnen voor dezelfde locatie verschillende codes gebruikt worden. Medio 2023 wordt overgestapt op nieuwe locatiecodes, zie de Updates.
*De coördinaten worden gegeven in EPSG:25831 (ETRS89 / UTM zone 31N). Deze kunnen niet afgerond worden.

3. Check of er waarnemingen tijdens de gewenste periode zijn (optioneel);

Op basis van een gekozen locatie, compartiment, grootheid en periode kan bekeken worden of er op te halen waarnemingen bestaan. De periode kan opgegeven worden in elke ISO 8601 notatie. De respons ‘+01:00’ duidt onze tijdzone aan, waarmee dit de Nederlandse wintertijd is.

Body voor https://waterwebservices.rijkswaterstaat.nl/ONLINEWAARNEMINGENSERVICES_DBO/CheckWaarnemingenAanwezig

{"LocatieLijst": [{"Code":"VLIS", "X":541518.745919649, "Y":5699254.96425966}],
   "AquoMetadataLijst": [{"Compartiment":{"Code":"OW"}, "Grootheid":{"Code":"WATHTE"}}],
 "Periode":{
    "Begindatumtijd":"2022-01-16T14:00:00.000+01:00",
    "Einddatumtijd":"2022-01-16T16:00:00.000+01:00"}}

4. Haal gekozen waarnemingen op

Op basis van de gekozen locatie, compartiment, grootheid en periode kunnen nu de waarnemingen opgehaald worden met de OphalenWaarnemingen url.

Body voor https://waterwebservices.rijkswaterstaat.nl/ONLINEWAARNEMINGENSERVICES_DBO/OphalenWaarnemingen

{"Locatie":{"Code":"VLIS", "X":541518.745919649, "Y":5699254.96425966},
 "AquoPlusWaarnemingMetadata":{
   "AquoMetadata":{"Compartiment":{"Code":"OW"}, "Grootheid":{"Code":"WATHTE"}},
   "WaarnemingMetadata":{"KwaliteitswaardecodeLijst":["00","10","20","25","30","40"]}},
 "Periode":{
   "Begindatumtijd":"2022-01-16T14:00:00.000+01:00",
   "Einddatumtijd":"2022-01-16T16:00:00.000+01:00"}}
Er worden één of meerdere WaarnemingenLijsten geretourneerd met de gevraagde gegevens. In de meeste gevallen betreft dit 10-minuut gegevens.

*Elke meting kent een kwaliteitswaardecode die aangeeft hoe betrouwbaar een waarde is. Zie Aquo voor de betekenis. Op waterinfo.rws.nl wordt enkel data getoond die aan bovenstaande kwaliteitswaardecodes voldoen.
*De meeste WaarnemingenLijsten kennen een interval van 10 minuten. Net zoals ‘Download meer Data’ kent de API een maximum van 160.000 waarnemingen per request. Dit staat gelijk aan ca. 3 jaar aan 10-minuut gegevens.
*De omschrijvingen van codes en de ‘Parameter_wat_omschrijving’ zijn constant onderhevig aan verbeteringen van de AQUO-standaard. Hierin zijn kleine wijzigingen te verwachten. Baseer een filter dus waar mogelijk op de codes zoals “WATHTE” en “VLIS”.

Voorbeelden

Verwachte waterstand over een uur

Elke 6 uur worden er waterstanden voorspeld op basis van het weer. Deze speciale grootheid ‘WATHTEVERWACHT’ komt door een bekende bug niet in de catalogus voor, maar is wel op te vragen. Afhankelijk van de locatie wordt er 2 uur of 48 uur in de toekomst voorspeld. Alleen de meest actuele verwachting is beschikbaar.

Body voor https://waterwebservices.rijkswaterstaat.nl/ONLINEWAARNEMINGENSERVICES_DBO/OphalenWaarnemingen

{"Locatie":{"Code":"VLISSGN", "X":541425.983214885, "Y":5699181.90968435},
 "AquoPlusWaarnemingMetadata":{
    "AquoMetadata":{"Compartiment":{"Code":"OW"}, "Grootheid":{"Code":"WATHTBRKD"}},
    "WaarnemingMetadata":{"KwaliteitswaardecodeLijst":["00","10","20","25","30","40"]}},
 "Periode":{
    "Begindatumtijd":"2023-01-03T10:00:00.000+01:00",
    "Einddatumtijd":"2023-01-03T12:00:00.000+01:00"}}

Getij waterstand over een maand

Naast voorspelde waterstanden door het weer kunnen er ook waterstanden berekend worden op basis van zon en maan; het getij. De speciale grootheid ‘WATHTBRKD’ geeft verwachtte 10-minuut standen voor het komende jaar. Deze gegevens komen uit een ander bronsysteem dan gemeten of verwachtte waterstanden, daarom moet voor het getij een andere locatiecode worden gebruikt.

Body voor https://waterwebservices.rijkswaterstaat.nl/ONLINEWAARNEMINGENSERVICES_DBO/OphalenWaarnemingen

{"Locatie":{"Code":"VLISSGN", "X":541425.983214885, "Y":5699181.90968435},
 "AquoPlusWaarnemingMetadata":{
    "AquoMetadata":{"Compartiment":{"Code":"OW"}, "Grootheid":{"Code":"WATHTBRKD"}},
    "WaarnemingMetadata":{"KwaliteitswaardecodeLijst":["00","10","20","25","30","40"]}},
 "Periode":{
    "Begindatumtijd":"2023-01-03T10:00:00.000+01:00",
    "Einddatumtijd":"2023-01-03T12:00:00.000+01:00"}}

Wanneer keert het tij?

Naast waterstanden per 10 minuten zijn ook de hoog- en laag water extremen op te vragen. Breid hiervoor het catalogusfilter uit met ‘Groeperingen’, en gebruik de groeperingscode voor het gebruikte referentievlak op die locatie (GETETBRKD2 of GETETBRKDMSL2). Met deze groepering ontvang je zowel de waterstand als het bijbehorende getijextreemtype (hoogwater of laagwater).

Body voor https://waterwebservices.rijkswaterstaat.nl/METADATASERVICES_DBO/OphalenCatalogus

{"CatalogusFilter": {"Compartimenten":true, "Grootheden":true, "Groeperingen":true}}

Body voor https://waterwebservices.rijkswaterstaat.nl/ONLINEWAARNEMINGENSERVICES_DBO/OphalenWaarnemingen

{"Locatie":{"Code":"VLISSGN", "X":541425.983214885, "Y":5699181.90968435},
 "AquoPlusWaarnemingMetadata":{
    "AquoMetadata":{"Groepering":{"Code":"GETETBRKD2"}},
    "WaarnemingMetadata":{"KwaliteitswaardecodeLijst":["00","10","20","25","30","40"]}},
 "Periode":{
    "Begindatumtijd":"2022-01-03T00:00:00.000+01:00",
    "Einddatumtijd":"2022-01-03T12:00:00.000+01:00"}}

*Historische gemeten extremen kunnen gevonden worden met GETETM2 en GETETMSL2. Medio 2023 worden er meer groeperingen geïmplementeerd. Houd hiervoor de updates in de gaten.

Actuele lucht- en watertemperatuur van Vlissingen en Hoek van Holland

Per AquoMetadata/locatie/kwaliteitswaardecode combinatie wordt de laatste meting beschikbaar gesteld de OphalenLaatsteWaarnemingen service. Met deze service is het mogelijk om een lijst met AquoMetadata en een lijst met Locaties op te geven. Onderstaand vraagt de temperatuur (T) van zowel het Oppervlaktewater (OW) als de lucht (LT) op.

Body voor https://waterwebservices.rijkswaterstaat.nl/ONLINEWAARNEMINGENSERVICES_DBO/OphalenLaatsteWaarnemingen

{"LocatieLijst":[
     {"Code":"VLIS", "X":541518.745919649, "Y":5699254.96425966},
     {"Code":"HOEK", "X":576917.675576278, "Y":5759136.13463449}],
 "AquoPlusWaarnemingMetadataLijst":[
     {"AquoMetadata":{"Compartiment":{"Code":"OW"}, "Grootheid":{"Code":"T"}},
      "WaarnemingMetadata":{"KwaliteitswaardecodeLijst":["00","10","20","25","30","40"]}},
     {"AquoMetadata":{"Compartiment":{"Code":"LT"},"Grootheid":"Code":"T"}},
      "WaarnemingMetadata":{"KwaliteitswaardecodeLijst":["00","10","20","25","30","40"]}}]}

*Op onze server wordt per meta/locatie combinatie de laatste waarde gecached, waarna gefilterd wordt op de KwaliteitswaardecodeLijst. Als de laatste waarde niet voldoet aan dit filter, wordt er geen waarde geretourneerd.

Historische concentraties Cadmium in de Maas

Naast fysische metingen (waterhoogte, golfhoogte) bieden de WaterWebservices ook een grote hoeveelheid chemische metingen aan. Belangrijke locaties zijn de meetpontons bij Eijsden (EIJSDPTN) en Lobith (LOBPTN) voor de Rijn. Omdat veel metingen de grootheid 'MASSFTE' (massafractie) of 'CONCTTE' (concentratie) hebben, is het nuttig om het catalogusfilter uit te breiden met de Parameters;

Body voor https://waterwebservices.rijkswaterstaat.nl/METADATASERVICES_DBO/OphalenCatalogus

{"CatalogusFilter": {"Compartimenten":true, "Grootheden":true, "Parameters":true}}

Body voor https://waterwebservices.rijkswaterstaat.nl/ONLINEWAARNEMINGENSERVICES_DBO/OphalenWaarnemingen

{"Locatie":{"Code":"EIJSDPTN", "X":690277.449553451, "Y":5628778.46616937},
"AquoPlusWaarnemingMetadata":{
    "AquoMetadata":{"Compartiment":{"Code":"OW"}, "Grootheid":{"Code":"CONCTTE"}, "Parameter":{"Code":"Cd"}},
    "WaarnemingMetadata":{"KwaliteitswaardecodeLijst":["00","10","20","25","30","40"]}},
"Periode":{
    "Begindatumtijd":"2000-01-01T00:00:00.000+01:00",
    "Einddatumtijd":"2050-01-01T00:00:00.000+01:00"}}

*Chemische parameters kennen een bepalingsgrenswaarde; Concentraties onder deze waarde kunnen niet gemeten worden. Dit wordt aangegeven door een "Waarde_Limietsymbool": "<". Houdt hier rekening mee met bijvoorbeeld het bepalen van gemiddelden. Door steeds betere apparatuur kan deze grenswaarde wijzigen in de tijd, zo'n verschil is in bovenstaand voorbeeld te zien op 1-1-2014.
*Naast het Oppervlaktewater (OW) zijn er ook veel metingen verricht in de compartimenten Zwevende Stof (ZS) en Bodem/Sediment (BS).

Shapefile met laatst gemeten waterstanden

Om een Shapefile te downloaden kunt u onze OGC WFS service gebruiken. Onderstaande links kunt u direct in uw browser toepassen. Om de mogelijkheden van deze OGC service op te vragen;
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/hws/wmdc15/ows?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilitiesDeze service is te bevragen op een export van alle locaties in alle watermeetnetten;
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/hws/wmdc15/ows?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=locaties&outputFormat=SHAPE-ZIP

Met de laag ‘locatiesmetlaatstewaarneming’ vindt u alle actuele waarnemingen. Het kan nuttig zijn om een filter toe te passen op de 'parameter_wat_omschrijving', bijvoorbeeld op waterhoogten;
https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/hws/wmdc15/ows?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=locatiesmetlaatstewaarneming&FILTER=
<Filter>
  <PropertyIsLike escape="!" singleChar="." wildCard="*">
  <PropertyName>PARAMETER_WAT_OMSCHRIJVING</PropertyName>
<Literal>*Waterhoogte*</Literal>
  </PropertyIsLike>
  </Filter>
&outputFormat=SHAPE-ZIP

Software

De volgende softwaretoepassingen kunnen worden aanbevolen.

 • RESTClient of Postman; REST-clients om requests in te dienen, handig voor debugging.
 • openearth ddlpy package; Een Python package om de API makkelijker te kunnen bevragen.
 • wstolte rwsapi; Een R package om de API makkelijker te kunnen bevragen
 • Qgis; Kaartprogramma om WebMappingServices en Shape-bestanden te weergeven

We bedanken de open-source communities voor het beschikbaar stellen van deze software. Verdere gebruikersondersteuning van deze software valt helaas buiten de dienstverlening van de ServiceDesk Data.

Uptime en Fair use

De WaterWebservices kennen geen garanties voor uptime, en zijn daarmee niet geschikt voor kritieke toepassingen. Overheidsinstellingen kunnen voor missie-kritische toepassingen contact opnemen.
Het is aan de eindgebruiker om de data juist te interpreteren, bij inhoudelijke vragen kunt u bij de Servicedesk Data terecht. We streven ernaar uw vraag binnen een week te beantwoorden.

Bij onredelijk gebruik van deze service kan Rijkswaterstaat genoodzaakt zijn uw toegang (tijdelijk) te beperken. Op deze manier houden we de service en zijn resources voor iedereen beschikbaar.

Updates

21-4-2023; Storing in Download meer Data

Waterinfo.rws.nl heeft momenteel te maken met een storing in de Download mee Data functionaliteit. Vanwege een interne storing rond maprechten kunt u het opgevraagde bestand niet downloaden. We verwachten deze storing medio mei op te kunnen lossen.

De WaterWebservices en Waterinfo-site zelf werken wel naar behoren. U wordt geadviseerd gebruik te maken van deze alternatieven. Mochten deze ontoereikend zijn, dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk Data om een export te ontvangen van ons lange-termijn opslagsysteem. Dank voor uw begrip.

17-4-2023: Gewijzigde locaties

De achterliggende database van de WaterWebservices is verhuisd naar een fysiek andere server. Hiermee is de historische data ververst en opgeschoond. Ook de performance maakt hiermee een grote stap voorwaarts. Er zijn daarbij geen biologische gegevens meer beschikbaar, en een aantal locatie coördinaten zijn gewijzigd. Dit kan invloed hebben op uw requests. Vanaf 17-4-2023 worden de bestaande url's verwezen naar deze nieuwe server.

23-1-2023: Verstoring rws.nl/rws/opendata service (opgelost)

De ongedocumenteerde meetdata-service (meetdata.zip) heeft een nieuwe URL vanwege een nieuw cms-systeem. Neem contact op om deze te ontvangen.  Deze service wordt december 2024 uitgefaseerd. We adviseren u in deze periode over te stappen op de WaterWebservices. Overheden kunnen contact opnemen voor missiekritische toepassingen.

19-5-2022; WFS- en WMS-webservice hebben een nieuwe URL

Onze webservices zijn constant in beweging. Door een vernieuwing in de infrastructuur (Mapserver naar GeoServer) zijn de urls van onze WFS- en WMS-services volgens de RWS url-strategie en gewijzigd naar:

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/hws/wm/wms?request=GetCapabilities

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/hws/wm/wfs?request=GetCapabilities

Via deze service is een uitgebreidere set aan attributen te ontsluiten, waarmee we hopen beter op uw wensen aan te sluiten.

De voorgaande urls (waterwebservices.rijkswaterstaat.nl/...) worden nog minimaal 3 maanden ondersteund.

Downloads