Waar vind ik welke data?

Rijkswaterstaat ontsluit data op verschillende manieren. Naast een dataregister met de metadata zijn er diverse websites of viewers waar data in sommige gevallen ook te downloaden is. Hieronder worden de verschillende ingangen genoemd. Wilt u meer informatie over het gebruik, kijk dan op de pagina Data gebruiken.

Dataregister Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat publiceert veel van de data in een eigen Dataregister*. De meeste hiervan is open data. Wanneer de data niet opengesteld is, kunt u deze wel vinden in het register, maar kunt u deze niet raadplegen.

In het dataregister kunt u op basis van zoektermen datasets vinden. In drie tabbladen wordt informatie over deze dataset weergegeven. In het tabblad Beschrijving staan bijvoorbeeld de herzieningsfrequentie en een algemene beschrijving van de dataset beschreven, maar ook de mogelijke gebruiksbeperkingen en licentie die op de dataset van toepassing is. Contactgegevens worden vermeld in het tabblad Contact gegevens en in het tabblad Downloads, views en links worden de toegangen tot de data opgesomd, namelijk:

  • Webservices
  • Links naar gereedstaande te downloaden datasets
  • Requests om data te downloaden in verschillende formaten
  • Websites
  • Mogelijkheid om een webservice in de beschikbare viewer te tonen

Meer informatie over de webservices en downloads kunt u vinden bij Data gebruiken.

Wilt u toegang tot gesloten data, neem dan contact met ons op via Dienstverlening en contact. Rijkswaterstaat bekijkt dan of uw verzoek gehonoreerd kan worden.

Waterdata, Waterinfo en Waterinfo-extra

Er is veel vraag naar informatie over waterdata. Daarom hebben we aparte websites gemaakt waarop deze informatie te bekijken en te downloaden is.

Voor informatie over waterhoogte, wind, golfhoogte, watertemperatuur, luchttemperatuur, getij, stroming, waterafvoer en zoutgehalte gaat u naar de site Waterinfo of gebruikt u de de WaterWebservices.

Voor informatie over een gedeelte van de hydrobiologische metingen, morfologie, mariene projecten, zoetwaterprojecten, beleids-, beheer- en gebruikskaarten gaat u naar de site Waterinfo-extra.

Waterberichtgeving

De website Waterberichtgeving publiceert gespecialiseerde actuele en verwachte hydrologische informatie. De website is daarmee vooral bedoeld voor professionele gebruikers zoals waterschappen, veiligheidsregio's, havenbedrijven en het loodswezen.

GeoWeb Catalogus

GeoWeb is een zogenoemde webviewer, oftewel een applicatie voor de verspreiding van kaarten en data via het internet. Gebruikers kunnen met enkel een internetbrowser kaarten bekijken en informatie opvragen via GeoWeb.

Nationaal Dataportaal Wegverkeer

Wegverkeersgegevens van Rijkswaterstaat publiceren we via het portaal van de Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW).

Nationaal wegenbestand

Het Nationaal Wegenbestand (NWB) publiceert alle openbare wegen in Nederland die een straatnaam of wegnummer hebben en in beheer zijn bij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.

Nationale Bewegwijzeringsdienst

De Nationale Bewegwijzeringsdienst is verantwoordelijk voor uniforme bewegwijzering. Ga naar de site voor meer informatie.

Wegbeheerders

Op de Wegbeheerderskaart kunt u zien wie welke weg beheert. Alle wegen van Nederland zijn erin opgenomen.

Vaarweginformatie

Op de website Vaarweginformatie vindt u actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg.

NAPinfo

NAPinfo is een viewer waarin de gegevens van de NAP peilmerken beschikbaar worden gesteld.

Geluidsregister

Geluidsregister is een interactieve kaart waarop u actuele informatie rond referentiepunten en bijbehorende geluidproductieplafonds vindt.

Data downloaden

Data is ook te downloaden:

Vragen?

Specifieke vragen over de hierboven genoemde ingangen kunt u stellen via de contactgegevens op de betreffende website.

Zoekt u data, maar kunt u die met behulp van bovenstaande informatie niet vinden, neem dan contact met ons op via Dienstverlening en contact.

* Het dataregister werkt onder Firefox, Chrome, Safari, Edge en Internet Explorer 11.