Aanpassing datamodel NWB wegen

Per 1 juli 2020 zijn de Woonplaatsnamen en Gemeentenamen in het NWB Wegen BAG Compliant. Dit houdt in dat de schrijfwijze van de namen volgens de officiële spelling geschreven zijn. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is in 2009 ingevoerd en overheidsinstanties hebben een gebruikersplicht om deze registratie te gebruiken bij het uitvoeren van hun taak. Zo ook het NWB.

Het NWB gebruikte tot nu toe de NEN schrijfwijze voor woonplaatsen en gemeentenamen. De namen werden uniek gemaakt en woonplaatsen werden in hoofdletters geschreven. In de BAG kan het voorkomen dat een woonplaatsnaam met dezelfde spelling in verschillende gemeente voorkomt. Deze structuur is overgenomen in het NWB en is daarmee hetzelfde als de BAG.

Om aan deze aanpassing te wennen is een nieuwe kolom toegevoegd aan het NWB (kolom WPSNAAM). De woonplaatsnaam volgens de oude spelling, spelling volgens de NEN, is verplaatst naar de laatste kolom (WPSNAAMNEN).

Uiteindelijk zal deze laatste kolom (WPSNAAMNEN) verdwijnen, de vervaldatum wordt nader bepaald. Wij adviseren u daarom om de kolom WPSNAAM vanaf 1-7-2020 te gaan gebruiken.