aanpassing dataset rws_legger

In kader van reorganisatie van de verschillende datasets rondom leggers die we publiceren gaan we op dinsdag 21 mei onderstaande wijziging doorvoeren in de services van de dataset rws_legger:

De volgende lagen worden verwijderd:
- kernzone_regionale_keringen_legger
- beschermingszone_regionale_keringen_legger

En worden vervangen door deze nieuwe lagen:
- primaire_waterkering_waterstaatswerk_legger
- primaire_waterkering_beschermingszone_legger
- andere_dan_primaire_waterkering_waterstaatswerk_legger
- andere_dan_primaire_waterkering_beschermingszone_legger