Aanpassing viewservice Beleidsmatige Ruimtelijke Indelingen (BRI)

De viewservice van de dataset Beleidsmatige Ruimtelijke Indelingen (BRI) is aangepast.

Door aanpassingen en updates in de netwerkschakelcodes werden niet alle netwerkschakels weergegeven in de view-services (arcgis layer, ArcGis-services en OGC:WMS). Deze netwerkschakels waarvan de code is gewijzigd kwamen na de wijziging niet meer voor in de symbologie lijst en werden derhalve ook niet getoond in de service. Met deze update is dit hersteld.