Aanpassing webservices

Vanaf 20 maart 2020 is het DataManagement Center begonnen met aanpassing van webservices n.a.v. oplevering nieuwe versie van de GeodataRuimte waarmee webservices worden aangemaakt.

Voor geodata worden m.b.v. de GeoDataRuimte standaard OGC-services (wms, wfs, wcs) en ArcGis services (ArcGIS mapservice en ArcGIS featureservice) aangemaakt.
Met de herpublicatie van data zullen in de ArcGIS mapservices de zogenaamde topgrouplayers worden verwijderd. In de bestaande services is altijd de naam van de service als zogenaamde topgrouplayer opgenomen. Deze gaan we bij herpublicatie verwijderen en kan consequenties hebben als deze services in viewers zijn gebruikt. Het opnemen inlezen en configureren van de service in de viewer kan noodzakelijk zijn.
Ook voor OGC-services staat een wijziging aan te komen. De urls zullen wijzigen n.a.v. een nieuwe url-strategie die bij Rijkswaterstaat gehanteerd gaat worden en die met een nieuwe versie van geoserver van kracht wordt. Gedurende een half jaar zullen we de urls redirecten zodat gebruikers de tijd hebben om urls in applicaties of viewers aan te passen.
Samen met de herpublicatie van data zal ook metadadata iso19115 versie 2.0 gebruikt worden voor publicatie van metadata.
Ook zal met de nieuwe Geodataruimte de herpublicatie gedaan worden van rasterdata en luchtfoto's. Hier zullen de urls van de OGC-services gaan wijzigen en zal de data ook in de vorm van ArcGis services beschikbaar komen.