ArcGis services weer beschikbaar

Probleem ArcGIS services opgelost.

Door herstart van de arcgis node zijn de AercGIS services weer beschikbaar.