Definitieve publicatie gewijzigde actuele wegenlijst

De Actuele Wegenlijst is herzien en verbeterd. Vanaf 11 juli wordt de data uitsluitend gepubliceerd volgens het nieuwe formaat via de bestaande services. De tijdelijke services in de prepub-omgevingen waarin we de data in het nieuwe formaat publiceerden verwijderen we 11 juli. In dit nieuwsbericht lees je wat de wijzigingen zijn, waarom deze zijn doorgevoerd, en waar je de data volgens het nieuwe formaat kunt inzien en gebruiken

De Actuele Wegenlijst biedt informatie over de lengte van wegen en wordt samengesteld op basis van het actuele Nationaal Wegen Bestand (NWB). Het proces voor het bepalen van de actuele wegen is aanzienlijk geautomatiseerd en geoptimaliseerd. In tegenstelling tot de oude Actuele Wegenlijst, die handmatig werd bijgewerkt, is dit nu een volledig geautomatiseerd proces geworden. Bovendien worden verschillende attributen herzien, omdat feedback heeft aangetoond dat sommige niet langer relevant zijn. Om de lengte van de wegen/wegdelen zo exact mogelijk te bepalen, worden er nu ook op- en afritten meegenomen in de berekening.

Met deze aanpassingen kan het nodig zijn dat eindgebruikers ook hun eigen systemen moeten aanpassen. Het gebruik van de Actuele Wegenlijst is meestal geïntegreerd in verschillende services:

De Actuele wegenlijst is beschikbaar op:

Voor Arcgis services: https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/actuele_wegenlijst/MapServer & https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/beheerkaart_nat/FeatureServer
Voor OGC:WFS: https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/actuele_wegenlijst/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0
Voor OGC:WMS: https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/actuele_wegenlijst/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

De volgende services in de prepublicatieomgeving verwijderen we:

Voor Arcgis services: https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/gdrprepub/
Voor OGC:WFS: https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr-prepub/actuele_wegenlijst/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0
Voor OGC:WMS: geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr-prepub/actuele_wegenlijst/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

De inhoudelijke wijzigingen zijn:

N2 en N322 zijn vervallen.
N209 en N348 zijn toegevoegd.

Qau attributen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

oud

new