Depublicatie data waterheergrenzen en beleidslijn_grote_rivieren na opname in omgevingswet

Op 15 mei worden de volgende 3 lagen uit de services van de dataset waterbeheergrenzen verwijderd.

De data van deze 3 lagen is sinds de publicatie van data van de omgevingswet daarin als aparte lagen gepubliceerd en sinds kort ook geactualiseerd. Hier geven we voor de 3 lagen aan wat de laag in de waterbegrenzen was en in welke laag in de dataset omgevingswet de data nu is terug te vinden. De dan resterende 2 lagen drogere_oevergebieden & waterstaatswerken worden pas later dit jaar overgezet.

waterkwaliteit => waterkwaliteitsbeheer

waterkwantiteit => waterkwantiteitsbeheer_rijk

waterstaatswerken => waterstaatkundigbeheer_rijk

Ook wordt de dataset beleidslijn_grote_rivieren gedepubliceerd. Ook hiervan is de data in de dataset omgevingswet opgenomen.

Hier geven we de laag aan wat de laag in de beleidslijn_grote_rivieren was en in welke lagen in de dataset omgevingswet de data nu is terug te vinden. De aanwezige historie in beleidslijn_grote_rivieren is straks niet meer beschikbaar.

beleidslijn_grote_rivieren => grote_rivieren_bergend_deel_rivierbed & grote_rivieren_rivierbed & grote_rivieren_stroomvoerend_deel_rivierbed