DTB topbladen niet actueel

Sinds eind oktober zijn er vanwege een windowsupdate problemen met de applicatie IVRI waardoor er van het Digitaal Topografisch Bestand geen topbladen in de formaten shape en DWG meer aangemaakt kunnen worden. Hierdoor is de data niet meer actueel.

Deze topbladen worden op de volgende locatie gepubliceerd dtb_topbladen
Het actuele DTB is echter wel beschikbaar via de gepubliceerde arcgis services en OGC-services. Deze services zijn te vinden in de metadata of op arcmap service
Ook de data gepubliceerd via PDOK is sinds eind oktober niet geactualiseerd.

Aan een oplossing van het probleem wordt gewerkt.