Kaartlaagindeling Kweldervegetatie is herzien

De dataset kweldervegetatie is weer beschikbaar via het RWS-Dataregister.

Deze dataset bestaat uit vegetatiekarteringen van de kwelders en wanneer van toepassing aanliggende duinen langs de Nederlandse kust. De kartering bestaat uit een vlakkenbestand met de bedekking van de verschillende vegetatietypen. Op basis van deze vegetatiekaart zijn enkele afgeleide producten gemaakt. Dit zijn onder andere de vegetatiezoneringskaart, een kaart met rode lijst vegetatietypen en een vegetatiestructuurkaart.

Om het dataregister te ontlasten en het voor de gebruiker overzichtelijker te maken zijn de afgeleide producten alleen voor de nieuwste kartering van een gebied direct als laag beschikbaar. Voor de oudere karteringen is de informatie wel beschikbaar in de dataset. De gebruiker kan, bij gebruik van bijvoorbeeld WFS, deze informatie zichtbaar maken door de laag in een GIS-programma in te kleuren op de relevante kolom.

Uitgebreide documentatie over de totstandkoming van deze dataset is per kartering, dat wil zeggen per gebied en per jaar, beschikbaar via https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/natuur-en-milieu/kwelders/meer-weten/index.aspx.