Nieuwe versie van het Dataregister Rijkswaterstaat

Op vrijdag 16 april is de nieuwe versie van het Dataregister Rijkswaterstaat in productie genomen. De versie 3.10 van Geonetwork (in kader van Live Cycle Management) wordt nu gebruikt. De nieuwe versie geeft met icoontjes beter aan wat voor type dataservices of downloads beschikbaar zijn. Ook zijn 2 issues opgelost: het niet altijd weergeven van het tabblad “Downloads, views en links” en het niet juist weergeven van de datum van de metadata. Aan een verbeterde weergave van zoekresultaten wordt op dit moment gewerkt.

Met deze versie van Geonetwork voldoen we nu aan de nieuwe url strategie. Het gevolg is dat url’s zijn aangepast.
De in de metadata opgenomen urls van OGC-services zijn omgezet. Voor de duur van 3 maanden worden gebruikers via een redirect automatisch omgeleid van de oude url naar de nieuwe url. De nieuwe urls van de OGC-services zijn in het dataregister terug te vinden.

Ook de urls van het Dataregister Rijkswaterstaat zelf zijn gewijzigd. Ook hier is een redirect ingesteld voor de duur van 3 maanden.

Hier een voorbeeld van wijziging op metarecord niveau:

Oud: https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/apps/geonetwork-dataportaal/srv/dut/catalog.search#/metadata/b4cbbd93-0108-4dd6-bd0d-1fa4becb0056

Nieuw: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister/srv/dut/catalog.search#/metadata/b4cbbd93-0108-4dd6-bd0d-1fa4becb0056

Tevens heeft de onderliggende catalogus (Catalogus Service for the Web (CSW)) van het Dataregister Rijkswaterstaat een nieuwe url en ook hier is een redirect ingesteld voor de duur van 3 maanden. Applicaties die gebruik maken van deze CSW dienen hierop aangepast te worden.

Oud: https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/apps/geonetwork/srv/dut/csw?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetCapabilities

Nieuw: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister/srv/dut/csw?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetCapabilities