Nieuwe viewer Bathymetrie Nederland

Op vrijdag 6 november heeft Rijkswaterstaat de kaartviewer Bathymetrie Nederland kaartviewer Bathymetrie Nederland op internet gepubliceerd, Deze viewer bevat een overzicht van gebieden waarvoor data met de laatst gemeten bodemhoogte beschikbaar zijn. Op dit moment worden met name ‘beheermetingen’ ontsloten. Dit zijn voornamelijk de vaarwegen en aanverwante areaal. In de toekomst wordt ook data van andere gebieden gepubliceerd en in de viewer getoond.

Deze viewer vergemakkelijkt het gebruikers om de juiste data te downloaden. Middels een pop-up worden twee hyperlinks getoond waarmee BAG- en Geotiff-bestanden gedownload kunnen worden. Ook wordt in de viewer de data getoond en kan de data geraadpleegd worden.

Van de data zijn ook ArcGis-services en OGC-services beschikbaar. Zie hiervoor de metadata of kijk op de pagina morfologie.