Nieuwe webservice voor Rijkswaterstaat-Bathymetrie

Rijkswaterstaat heeft een nieuwe webservice voor de actuele bodemhoogte gemaakt. Deze is te benaderen via bathymetrie.rijkswaterstaat.nl.

Rijkswaterstaat slaat al jaren hydrografische metingen (bodemhoogte, lodingen) op die onder het wateroppervlak uitgevoerd worden. Deze metingen zijn opgeslagen in een centrale database, het Landelijk Opslagsysteem Lodingen.

Voor verschillende processen binnen en buiten Rijkswaterstaat wordt op basis van de centrale database een actueel bestand gegenereerd. In dit actuele bestand is voor elke meetlocatie de meest actuele waarde te zien. Hoewel het moment van de meting dus voor verschillende locaties in Nederland verschilt, geeft het totaalbestand de meest recente metingen weer.

Om deze data toegankelijk te maken wordt er een webservice gegenereerd. De data in deze webservice kan met een viewer-applicatie worden gevisualiseerd.

bathymetrie.rijkswaterstaat.nl

Onlangs is een eerste versie van deze service beschikbaar gekomen, waardoor de centrale toegankelijkheid van deze data sterk is verbeterd. Uiteraard zijn er nog veel aanpassingen en verbeteringen nodig om deze data voor alle mogelijke toepassingen geschikt te maken. Zo loopt de actualisatie van de data in de webservice nog niet automatisch.

De webservice is hier te vinden: bathymetrie.rijkswaterstaat.nl. Via deze website is het al mogelijk BAG-bestanden van de lodingen te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via servicedesk-data@rws.nl.