nwb-wegen met gewijzigd datamodel gepubliceerd

De oktober versie van het nwb-wegen is op 8 oktober 2021 gepublieerd. Hierbij is ook de eerder aangekondigde datamodelwijziging doorgevoerd.

Over de datamodelwijziging lees je meer in het nieuwsbericht op de website Nationaal Wegenbestand