Ontbreken verharding in Digitaal Topografisch Bestand (DTB)

Door een probleem met de synchronisatie van data is data van verhardingen in het DTB tijdelijk niet te bekijken en op te vragen. Het wachten is op een nieuwe synchronisatie van de data die op dit moment loopt.

Het DTB wordt wekelijks vanuit de beheeromgeving gesynchroniseerd naar de publicatieomgeving. De synchronisatie van van het weekend is mis gegaan en ook een eerste herstelactie is mislukt.