Probleem actualisatie data vaarwegmarkering

De verwerking van de actuele markeringen verloopt sinds 21-5-2021 niet zoals gewenst. Data die we publiceren in de publicatiedatabase en waarvan we services publiceren is dus niet actueel. Aan het oplossen van het probleem wordt gewerkt.

De gepubliceerde data inclusief de services zie je in de metadata Vaarweg markeringen drijvend en Vaarweg markeringen vast.