Probleem actualisatie dataset weggeg

Op dit moment publiceren we van de dataset weggeg de versie van februari 2021. Door probleem met de automatische synchronisatie is het niet gelukt om de data van maart gepubliceerd te krijgen.

Het probleem wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de database waarin de data is opgeslagen en waardoor de synchronisatie niet lukt. Aan oplossen van het probleem wordt gewerkt.
Als het lang duurt gaan we handmatig de versie van april publiceren als de data van die maand beschikbaar komt.