Probleem dataset nwb_wegen

Door een probleem met de Generieke Data Transfer Tool komen wegvakken en hectometerpunten van het nwb_wegen op dit moment 4 keer voor in de gepubliceerde data.

Het nwb_wegen wordt automatisch opgehaald uit het bronsysteem. Bij de publicatie van de versie van juli blijkt de data nu elke nacht in de database geladen te worden waardoor elke wegvak nu 4 keer voorkomt. Aan oplossen van het probleem wordt gewerkt.