Publicatie DWG Digitaal Topografisch Bestand in NLCS i.p.v. RTW

Binnen afzienbare tijd gaan we de DWG bestanden van het Digitaal Topografisch Bestand volgens de NLCS standaard publiceren i.p.v. de RTW-indeling. Deze DWG-bestanden publiceren we nu voor RWS op \\ad.rws.nl\p-dfs01\appsdata\Geo\Dmc\dtb en voor internet gebruikers op https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/dtb/

De DWG-bestanden volgens RTW-indeling zullen t/m 15 januari 2024 nog op deze locaties beschikbaar blijven maar actualiseren we na publicatie in NLCS standaard niet meer.

Meer informatie over migratie van RTW naar NLCS zie CAD-bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat | Rijkswaterstaat en ja, NLCS is al in 2011 ingevoerd.