Publicatie DWG Digitaal Topografisch Bestand in NLCS i.p.v. RTW

De DWG bestanden van het Digitaal Topografisch Bestand zijn vanaf 7 december volgens de NLCS standaard gepubliceerd i.p.v. de oude RTW-indeling.

De DWG bestanden van het Digitaal Topografisch Bestand zijn vanaf 7 december volgens de NLCS standaard gepubliceerd i.p.v. de oude RTW-indeling. Deze DWG-bestanden publiceren we nu voor RWS op \\ad.rws.nl\p-dfs01\appsdata\Geo\Dmc\dtb en voor internet gebruikers op https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/dtb/

De DWG-bestanden volgens de oude RTW-indeling zullen nog t/m 15 januari 2024 beschikbaar blijven onder \\ad.rws.nl\p-dfs01\appsdata\Geo\Dmc\dtb\dtb_rtw en https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/dtb/dtb_rtw

Meer informatie over migratie van RTW naar NLCS zie CAD-bestanden en -tekeningen Rijkswaterstaat | Rijkswaterstaat De applicatie IVRI is door Geostenen aangepast om DWG volgens NLCS standaard te publiceren.  De aanmaak van DWG topbladen (en ook shapes) automatisch gebeuren als data in het topblad is geactualiseerd in IVRI.