Uitfaseren https://bathymetrie.rijkswaterstaat.nl (Mapbender)

De oude viewer voor bodemligging wordt uitgefaseerd. Gebruik vanaf nu de nieuwe.

Rijkswaterstaat heeft eind 2020 de nieuwe kaartviewer Bathymetrie Nederland op internet gepubliceerd. Deze kaartviewer bevat een overzicht van gebieden waarvoor bestanden met de laatst gemeten bodemhoogte beschikbaar zijn. Met een pop-up worden twee hyperlinks getoond waarmee BAG- en Geotiff-bestanden kunnen worden gedownload. In de kaartviewer wordt de data getoond en kan de data direct geraadpleegd worden. Van de data zijn ook ArcGis-services en OGC-services beschikbaar. Zie hiervoor de metadata.

Met de komst van deze kaartviewer wordt de oude website Mapbender (https://bathymetrie.rijkswaterstaat.nl/mapbender/app.php/application/rws_data), waarop dezelfde data beschikbaar zijn gesteld, uitgefaseerd. U wordt niet doorgeleid van de website Mapbender naar de kaartviewer Bathymetrie Nederland, de link naar de Kaartviewer Bathymetrie Nederland wordt gegeven op de website Mapbender. Daarnaast is deze te vinden via de GeoWeb Catalogus. Vanaf vrijdag 30 april 2021 bestaat de website Mapbender niet meer. Door de link van de kaartviewer Bathymetrie Nederland in uw favorieten op te slaan, zijn de bodemliggingsgegevens van Nederland te bekijken.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact met ons opnemen via: Contactformulier Servicedesk Data.