Uitfaseren koppelvlakken Geodataruimte

Op donderdag 15 december 2022 zijn oude koppelvlakken van de geodataruimte uitgezet naar aanleiding van een nieuwe versie van de geodataruimte en de datamigratie die de afgelopen maanden heeft plaats gevonden. In deze melding wordt aangegeven wat de impact is voor gebruikers. Vanaf 15 december 2022 zal data alleen nog beschikbaar zijn via de geactualiseerde koppelvlakken.

Een nieuwe versie van de Geodataruimte wordt vanaf 15 december gebruikt voor publicatie van geodata. Hierbij worden nieuwe versies van platformen gebruikt: ArcGis 10.6 i.p.v. ArcGIS 10.3 en wordt Postgres gebruikt als publicatiedatabase i.p.v. Oracle.
Omdat gebruikers veelal via koppelvlakken (services) de data gebruiken wordt per koppelvlak aangegeven wat de impact is voor gebruikers. Er zijn 4 verschillende koppelvlakken. Deze koppelvlakken worden op hun beurt gebruikt in applicaties zoals ArcGIS Pro, Geoweb en ArcGisPortal. Hiervan geven we ook de impact aan.

Inhoudsopgave van dit bericht

  1. OGC-services
  2. ArcGIS-services
  3. Tijdslijn
  4. Data die niet is gemigreerd

1. OGC-services

Voor de OGC-services zijn de urls al voor de migratie van de geodataruimte gewijzigd en  is er sindsdien een redirect actief die gebruikers leidt van oude OGC url strategie naar de nieuwe. Na de migratie van de geodaatruimte  wordt  data vanuit Postgres gebruikt i.p.v. Oracle als bron. De redirect voor OGC-services zetten we 15 februari 2023 uit.

2. ArcGIS services

Voor gebruikers van ArcGis Services is de impact groot omdat deze services op een nieuwe ArcGIS node worden gepubliceerd en de urls zijn gewijzigd vanwege een nieuwe url-strategie die van kracht is geworden. De nieuwe services publiceren we op deze locatie. Op 15 december stoppen we de ArcGIS Services op de ArcGIS 10.3 node. Er is een redirect (automatisch geleiding bij aanroep oude url naar nieuwe url) die t/m 15 februari 2023 werkt.
Heb je zelf rechtstreeks services geladen in ArcGIS-Pro, dan kun je zelf de “source” aanpassen naar de nieuwe urls.

3. Tijdlijn

Welke acties staan er wanneer gepland?

15 december:
10.3 services worden gestopt
Redirect van ArcGIS 10.3 services naar ArcGIS 10.6 services geldig t/m 15 februari 2023

15 februari:
Bestaande redirect van ArcGIS 10.3 services naar ArcGIS 10.6 en redirect OGC-services worden uitgezet. Gebruikers krijgen melding via services over wijziging.

4. Data die niet is gemigreerd

Niet alle data is overgezet tijden datamigratie. Hieronder wordt een overzicht gegeven welke data met reden niet is overgezet.

beheerkaart_nat_nis op verzoek van NIS niet gemigreerd

bronhoudersgrenzen_bgt op verzoek van eigenaar niet gemigreerd

doorgaande_20m_nap data opgenomen in toepassingsgebied_beleidslijn_kust

dtb_historie => problemen bij datamigratie waaraan nog gewerkt wordt

INSPIRE_bodemhoogte_5mtr op verzoek van eigenaar niet gemigreerd

INSPIRE_bodemhoogte_5mtr_regio op verzoek van eigenaar niet gemigreerd

kerngis_droog_nis op verzoek van NIS niet gemigreerd

nis_kunstwerken_2010 op verzoek van NIS niet gemigreerd

nis_kunstwerken_2011 op verzoek van NIS niet gemigreerd

nis_kunstwerken_2012 op verzoek van NIS niet gemigreerd

nis_kunstwerken_2013 op verzoek van NIS niet gemigreerd

nis_kunstwerken_2014 op verzoek van NIS niet gemigreerd

nis_kunstwerken_2015 op verzoek van NIS niet gemigreerd

nis_kunstwerken_2016 op verzoek van NIS niet gemigreerd

nis_kunstwerken_2017 op verzoek van NIS niet gemigreerd

nis_kunstwerken_2018 op verzoek van NIS niet gemigreerd

nis_verkeersvoorzieningen_hwn_2012 op verzoek van NIS niet gemigreerd

nis_verkeersvoorzieningen_hwn_2013 op verzoek van NIS niet gemigreerd

nis_verkeersvoorzieningen_hwn_2014 op verzoek van NIS niet gemigreerd

nis_verkeersvoorzieningen_hwn_2015 op verzoek van NIS niet gemigreerd

nis_verkeersvoorzieningen_hwn_2016 op verzoek van NIS niet gemigreerd

nis_verkeersvoorzieningen_hwn_2017 op verzoek van NIS niet gemigreerd

nis_verkeersvoorzieningen_hwn_2018 op verzoek van NIS niet gemigreerd

nis_verkeersvoorzieningen_hwn_2019 op verzoek van NIS niet gemigreerd

nwb_road_junctions op verzoek van eigenaar niet gemigreerd

nwb_wegen_straatniveau op verzoek van eigenaar niet gemigreerd

schelpdierwateren data zit in kaderrichtlijn_mariene_strategie