Uitfasering dataset vaarwegmeubilair

Data van vaarwegmeubilair is sinds mei 2023 in de  beheerkaart_nat opgenomen. Daarom gaan we de bestaande dataset  vaarwegmeubilair 1 oktober 2023 depubliceren.

In bijgevoegde metadatarecords is terug te zien wat de oude en nieuwe urls van de ArcGis services en OGC-services zijn zodat je als gebruiker binnen je applicatie de wijziging kunt doorvoeren. Was vaarwegmeubilair en wordt: laag in beheerkaart_nat