Web-services MIRT gereorganiseerd

Vanaf vrijdag 12 februari 2021 zijn de webservices van de dataset MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) in een gereorganiseerde structuur gepubliceerd. Dit houdt in dat gebruikers die deze services in hun applicaties gebruiken deze wijziging door moeten voeren.

Tot vrijdag 12 februari werd van elke jaar een aparte webservice gepubliceerd zoals MIRT_2012, MIRT_2013 etc. n.a.v. een vraag om de actuele versie van MIRT altijd via een zelfde laagnaam te publiceren, zodat je te allen tijde de meest actuele versie gebruikt, is besloten om ook de historische data in de service te reorganiseren. Dit houdt in dat er nu nog maar 1 service is, namelijk MIRT waarin zowel de actuele lagen staan (zonder jaartal) met de 4 voorgaande jaren. Momenteel 2017 t/m 2020.
De dataeigenaar van MIRT heeft besloten 4 voorgaande versies te publiceren.