Wijziging bereikbaarheid fileserver internet

Onlangs is de url gewijzigd waarmee data op de fileserver internet wordt gepubliceerd.

De url was https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/ en is geworden https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/
Reden van deze wijziging is de migratie van rws.nl of rijkswaterstaat.nl die op 23 september van kracht wordt.
Via een redirect worden gebruikers die contact maken met de oude url naar de nieuwe url geleid.

Er is ook een regioshare https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/regios/
waarvan de data nu onder https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/Regios/ beschikbaar is.