Wijziging Kerngis_droog service

De Service van Kerngis_droog is aangepast.

Er is een extra groep kaartlagen ‘verharding_extra’ toegevoegd waarin de bestaande kaartlaag ‘Deklaag vlakken’ anders gevisualiseerd wordt.

In deze groep zijn een drietal kaartlagen toegevoegd die de verhardingsvlakken visualiseren op respectievelijk aanlegjaar, einddatum garantie, en oppervlaktebehandeling.