Wijziging service bodemhoogte

De service bodemhoogte is met ingang van vrijdag 4 september 2020 vervangen door de service bodemhoogte_1mtr.

Hiermee is de data van bodemhoogte via andere urls beschikbaar. De data is via diverse typen services beschikbaar. Dit zijn de volgende:

ArcGIS-MapService: https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/arcgis2/rest/services/GDR/bodemhoogte_1mtr/MapServer
OGC-services (WMS en WCS)https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodemhoogte_1mtr/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/bodemhoogte_1mtr/ows?service=WCS&request=getcapabilities&version=2.0.1

Data op fileserver internet: https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/bodemhoogte_1mtr/
Hier staan zowel Geotiff als BAG-files die wekelijks geactualiseerd worden.