Wijzigingen Actuele Wegenlijst

De Actuele Wegenlijst wordt momenteel herzien en verbeterd. Vanaf nu publiceren we de data volgens het oude en nieuwe formaat. In dit nieuwsbericht kan je lezen wat de wijzingen zijn en waarom dit is gedaan en geven we de accespoints waar de data volgens het nieuwe formaat is in te zien en te gebruiken. De exacte datum waarop deze aanpassingen definitief worden doorgevoerd, is momenteel nog niet bekend. Er wordt een periode van drie tot zes maanden uitgetrokken om zowel de nieuwe als de oude versie parallel te laten functioneren. Het gebruik van de Actuele wegenlijst is meestal geïntegreerd in verschillende services. Met deze aanstaande aanpassingen kan het nodig zijn dat eindgebruikers ook hun eigen systemen moeten aanpassen

De actuele Wegenlijst geeft informatie over de lengte van wegen en wordt samengesteld op basis van het actuele Nationaal Wegen Bestand (NWB). Het proces voor het bepalen van de actuele wegen is aanzienlijk geautomatiseerd en geoptimaliseerd. In tegenstelling tot de oude Actuele wegenlijst, die handmatig werd bijgewerkt, is dit nu een volledig geautomatiseerd proces geworden. Bovendien worden verschillende attributen herzien, omdat feedback heeft aangetoond dat sommige niet langer relevant zijn. Om de lengte van de wegen/wegdelen zo exact mogelijk te bepalen worden er nu ook op- en af- ritten meegenomen in de berekening hiervan.

De actuele wegenlijst in het oude formaat publiceren we in de bestaande services. De actuele wegenlijst in het nieuwe formaat publiceren we in de prepub-omgevingen. Dit zijn:

Voor Arcgis services: https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/gdrprepub/
Voor OGC:WFS: https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr-prepub/actuele_wegenlijst/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0
Voor OGC:WMS: https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr-prepub/actuele_wegenlijst/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0


Als de aanpassing definitief wordt zullen we dit melden. De service in de gdrprepub omgeving halen we dan weg en de actuele wegenlijst volgens nieuw formaat publiceren we dan via de reeds bestaande accespoints.

De wijzigingen zijn:

Oud formaat Actuele Wegenlijst Excel

Nieuw formaat Actuele Wegenlijst (OAT) Excel

Rijkswegnummer (bijvoorbeeld: R001).

RW_nr

Rijkswegnummer (bijvoorbeeld: R001).

A/N nr

De 1e regel per rijksweg het RW nummer en voor de 2e en volgende regels de routenummers.

AEN_nr

De 1e regel per rijksweg het RW nummer en voor de 2e en volgende regels de routenummers.Het E nummer is toegevoegd.

Benaming

De 1e regel per rijksweg de omschrijving rijksweg en voor de 2e en volgende regels de omschrijving van het Actuele .wegenlijst-deel.

Benaming

De 1e regel per rijksweg de omschrijving rijksweg en voor de 2e en volgende regels de omschrijving van het Actuele .wegenlijst-deel.

Dienstcode

De dienstcode waartoe het district behoort

Dienstcode

De dienstcode waartoe het district behoort.

Districtcode

De districtscode

Distrnaam

De naam van het district.

Hect_begin

Begin hectometrering

Hm_van

Begin hectometrering.

Hect_eind

Einde hectometrering

Hm_tot

Einde hectometrering.

Afwijkende wegdeelletter

Wegdlltr

De wegdeelletter. De afwijkende waarde hiervan wordt in het xls-bestand getoond (bijvoorbeeld ‘B’, enzovoorts).

Totale Lengte

De som van alle hectometer ranges over alle Actuele wegenlijst-delen van een rijksweg met uitzondering van de hectosprongen.

Tot_Lengte

De som van alle hectometer ranges over alle Actuele wegenlijst-delen van een rijksweg met uitzondering van de hectosprongen.

Oud formaat Actuele Wegenlijst shape en services.

Nieuw formaat Actuele Wegelijst (OAT) shape en services.

RW

Rijkswegnummer (bijvoorbeeld: 1).

RW_NR

Rijkswegnummer (bijvoorbeeld: R001).

ROUTE

Routenummer

AEN_NR

De 1e regel per rijksweg het RW nummer en voor de 2e en volgende regels de routenummers. Het E nummer is toegevoegd.

DISTR_NAAM

De naam van het district, waartoe het Actuele wegenlijst-deel behoort.

BENAMING

De 1e regel per rijksweg de omschrijving rijksweg en voor de 2e en volgende regels de omschrijving van het Actuele wegenlijst-deel

DISTR_CODE

De districtscode.

DIENSTCODE

De dienstcode waartoe het district behoort.

RWS_REGDI

RWS Regionale Directie naam

DIENSTNAAM

De dienstnaam van regionale dienst, waartoe het Actuele wegenlijst-deel behoort.

RWS_DC

Directie code

DISTRCODE

De districtscode.

HM_VAN

Begin hectometrering.

DISTRNAAM

De naam van het district, waartoe het Actuele wegenlijst-deel behoort.

HM_TOT

Einde hectometrering.

HM_VAN

Begin hectometrering.

A_N_NR

De 1e regel per rijksweg het RW nummer en voor de 2e en volgende regels de routenummers.

HM_TOT

Einde hectometrering.

DISTRCOD

Code van het District

WEGDEELLTR

De wegdeelletter. De afwijkende waarde hiervan wordt in het xls-bestand getoond (bijvoorbeeld ‘B’, enzovoorts).

BENAMING

De 1e regel per rijksweg de omschrijving rijksweg en voor de 2e en volgende regels de omschrijving van het Actuele wegenlijst-deel