Wijzigingen viewservice ecotopen_zout

Op verzoek van de dataeigenaar zijn de volgende aanpassingen aan de viewservices van ecotopen_zout doorgevoerd. De viewservices betreffen de  ArcGis mapservice en Featureservice en de OGC:WMS (Web Mapping Service).

Bij de lagen Westerschelde 2022 en Oosterschelde 2021 zijn de klassen Middendynamisch verwijderd.
Z2.311, V2.311, B2.311 staan nu als Value bij DUIN, maar horen bij Hoogdynamisch supralitoraal te staan. Deze aanpassing is gedaan voor de volgende lagen in de service: Waddenzee kaarten 2017, 2018, 2019 en 2020 en Westerschelde 2022 en Oosterschelde 2021.