Depublicatie DTB DWG-bestanden volgens RTW indeling

Zoals aangekondigd in deze melding zijn van het DTB (Digitaal Topografisch Bestand) de DWG-bestanden volgens RTW indeling verwijderd van de fileshare.

De DWG-bestanden conform NLCS indeling zijn hier te vinden.